Go to www.syriacmusic.com
[ENGLISH]     Help/Hjälp
OM SYRIAC MUSIC KYRKOMUSIK FOLKMUSIK GÄSTBOK LOGGA IN


Meltho: Start page

> Ny användare
> Syrisk kalender
> Gudstjänst psalmer
> Texter & Noter
> Våra kyrkor
> Nyheter   MP3

 

Fastlagen och Den barmhärtige samariern


Fastlagen är den tredje perioden i det liturgiska året. Denna period kallas för "förlåtelseperioden" och består, liksom de andra perioderna, av åtta söndagar. Under sex successiva söndagar, behandlar kyrkans liturgi Jesus' underverk. Denna diskussion börjar med Bröllopet i Kana och slutar med botandet av den blinde mannen. Därefter kommer Palmsöndagen och slutligen Påsken. Melodierna under denna period består av åtta tonarter (liksom de andra perioderna). Man börjar med "Qadmoyo" (den första) som är avsedd för bröllopet i Kana och avslutar med "Shbi'oyo" (den sjunde) under Palmsöndagen. Påskmelodin under påskdagen är alltid "Qadmoyo" (den första), eftersom det är fastlagt att alla högtider firas med "Qadmoyo" (den första) som är en glädjefull tonart. Vi kommer att belysa söndagarnas tema under perioden fram till påsk enligt följande uppdelning:

Bröllopet i Kana,
Botandet av den spetälske mannen
Botandet av den förlamade mannen
Botandet av dottern till den kananeiska kvinnan
Parabeln (liknelsen) om den barmhärtige samariern
Botandet av den blinde mannen
Palmsöndagen
Påsken.

Under perioden fram till påsk finns det många anmärkningsvärda händelser och bland dessa kan nämnas:

1- Endast under gudstjänsterna i denna period och då innan fredshälsningen, sjunger kören "Ho Edono Lasloutho" (det är dags att be) som är en särskild hymn för att uppmuntra de troende att förlåta. Denna hymn sjungs innan sista meningen i "Abo Ahid" (Credo) där diakonen säger "Stawmen Qalous Qourye Layson" (Låt oss stå i lydnad och önska nåd). Här kan man lägga märke till att prästen står vid altarens nedersta stege och inväntar att kören har sjungit "Det är tid för prästen att gå upp till altaren och be Gud om förlåtelse för oss".
2- På söndagseftermiddagarna äger en särskild ceremoni rum bestående av en samling av underbara texter om förlåtelse skrivna av St. Efraim och St. Jacob. Ceremonin repeteras under fastans sex söndagar.
3- Den vanliga dagliga eftermiddags bön ersätts med St. Efraims texter om förlåtelse.

Denna period är ett bra tillfälle för var och en av oss att omvärdera och väga sina tankar samt att försöka förlåta.


Den barmhärtige samariern

En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: ”Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus sade: ”Vad står det i lagen? Hur lyder orden?” Han svarade: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Jesus sade: ”Det är rätt. Gör det, så får du leva.” För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: ”Och vem är min nästa?” På den frågan svarade Jesus: ”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå du och gör som han!”
Luk 10:25-37


«« Tillbaka
   

   » Nytt kyrkligt år
» Jul berättelse
» Jesus inträde till templet
» Mellan Trettondagen och Fastlagen
» Prästernas söndag
» De avlidnas söndag
» Förlåtelsens bön
» Bebådelse
» Bröllopet i Kana
» Botandet av den spetälske mannen
» En lam man botas
» En kanaaneisk kvinnas tro
» Den barmhärtige samariern
» Botandet av den blinde mannen
» Intåget i Jerusalem
» Den sista måltiden
» Långfredag
» Uppståndelse
» Mellan Påsk och Pingst
» Pingstdagen
» Åminnelsen av kyrkofäder
» Jesus på härlighetens berg