Go to www.syriacmusic.com
[ENGLISH]     Help/Hjälp
OM SYRIAC MUSIC KYRKOMUSIK FOLKMUSIK GÄSTBOK LOGGA IN


Meltho: Start page

> Ny användare
> Syrisk kalender
> Gudstjänst psalmer
> Texter & Noter
> Våra kyrkor
> Nyheter   MP3

 

Fastlagen och Botandet av den spetälske mannen


Fastlagen är den tredje perioden i det liturgiska året. Denna period kallas för "förlåtelseperioden" och består, liksom de andra perioderna, av åtta söndagar. Under sex successiva söndagar, behandlar kyrkans liturgi Jesus' underverk. Denna diskussion börjar med Bröllopet i Kana och slutar med botandet av den blinde mannen. Därefter kommer Palmsöndagen och slutligen Påsken. Melodierna under denna period består av åtta tonarter (liksom de andra perioderna). Man börjar med "Qadmoyo" (den första) som är avsedd för bröllopet i Kana och avslutar med "Shbi'oyo" (den sjunde) under Palmsöndagen. Påskmelodin under påskdagen är alltid "Qadmoyo" (den första), eftersom det är fastlagt att alla högtider firas med "Qadmoyo" (den första) som är en glädjefull tonart. Vi kommer att belysa söndagarnas tema under perioden fram till påsk enligt följande uppdelning:

Bröllopet i Kana,
Botandet av den spetälske mannen
Botandet av den förlamade mannen
Botandet av dottern till den kananeiska kvinnan
Parabeln (liknelsen) om den barmhärtige samariern
Botandet av den blinde mannen
Palmsöndagen
Påsken.

Under perioden fram till påsk finns det många anmärkningsvärda händelser och bland dessa kan nämnas:

1- Endast under gudstjänsterna i denna period och då innan fredshälsningen, sjunger kören "Ho Edono Lasloutho" (det är dags att be) som är en särskild hymn för att uppmuntra de troende att förlåta. Denna hymn sjungs innan sista meningen i "Abo Ahid" (Credo) där diakonen säger "Stawmen Qalous Qourye Layson" (Låt oss stå i lydnad och önska nåd). Här kan man lägga märke till att prästen står vid altarens nedersta stege och inväntar att kören har sjungit "Det är tid för prästen att gå upp till altaren och be Gud om förlåtelse för oss".
2- På söndagseftermiddagarna äger en särskild ceremoni rum bestående av en samling av underbara texter om förlåtelse skrivna av St. Efraim och St. Jacob. Ceremonin repeteras under fastans sex söndagar.
3- Den vanliga dagliga eftermiddags bön ersätts med St. Efraims texter om förlåtelse.

Denna period är ett bra tillfälle för var och en av oss att omvärdera och väga sina tankar samt att försöka förlåta.


En spetälsk blir ren
En spetälsk kom till honom och föll på knä och bad: ”Vill du, så kan du göra mig ren.” Jesus greps av vrede, sträckte ut handen och tog på honom och sade: ”Jag vill. Bli ren!” Och genast försvann spetälskan, och han blev ren. Jesus skickade bort honom med en sträng förmaning: ”Säg ingenting till någon, men gå och visa upp dig för prästen och ge det offer för din rening som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem.” Men mannen gick därifrån och började tala vitt och brett om saken, så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon stad utan stannade ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll.
Mark 1:40-45


«« Tillbaka
   

   » Nytt kyrkligt år
» Jul berättelse
» Jesus inträde till templet
» Mellan Trettondagen och Fastlagen
» Prästernas söndag
» De avlidnas söndag
» Förlåtelsens bön
» Bebådelse
» Bröllopet i Kana
» Botandet av den spetälske mannen
» En lam man botas
» En kanaaneisk kvinnas tro
» Den barmhärtige samariern
» Botandet av den blinde mannen
» Intåget i Jerusalem
» Den sista måltiden
» Långfredag
» Uppståndelse
» Mellan Påsk och Pingst
» Pingstdagen
» Åminnelsen av kyrkofäder
» Jesus på härlighetens berg