Go to www.syriacmusic.com
[ENGLISH]     Help/Hjälp
OM SYRIAC MUSIC KYRKOMUSIK FOLKMUSIK GÄSTBOK LOGGA IN


Meltho: Start page

> Ny användare
> Syrisk kalender
> Gudstjänst psalmer
> Texter & Noter
> Våra kyrkor
> Nyheter   MP3

 

Fastlagen och En kanaaneisk kvinnas tro


Fastlagen är den tredje perioden i det liturgiska året. Denna period kallas för "förlåtelseperioden" och består, liksom de andra perioderna, av åtta söndagar. Under sex successiva söndagar, behandlar kyrkans liturgi Jesus' underverk. Denna diskussion börjar med Bröllopet i Kana och slutar med botandet av den blinde mannen. Därefter kommer Palmsöndagen och slutligen Påsken. Melodierna under denna period består av åtta tonarter (liksom de andra perioderna). Man börjar med "Qadmoyo" (den första) som är avsedd för bröllopet i Kana och avslutar med "Shbi'oyo" (den sjunde) under Palmsöndagen. Påskmelodin under påskdagen är alltid "Qadmoyo" (den första), eftersom det är fastlagt att alla högtider firas med "Qadmoyo" (den första) som är en glädjefull tonart. Vi kommer att belysa söndagarnas tema under perioden fram till påsk enligt följande uppdelning:

Bröllopet i Kana,
Botandet av den spetälske mannen
Botandet av den förlamade mannen
Botandet av dottern till den kananeiska kvinnan
Parabeln (liknelsen) om den barmhärtige samariern
Botandet av den blinde mannen
Palmsöndagen
Påsken.

Under perioden fram till påsk finns det många anmärkningsvärda händelser och bland dessa kan nämnas:

1- Endast under gudstjänsterna i denna period och då innan fredshälsningen, sjunger kören "Ho Edono Lasloutho" (det är dags att be) som är en särskild hymn för att uppmuntra de troende att förlåta. Denna hymn sjungs innan sista meningen i "Abo Ahid" (Credo) där diakonen säger "Stawmen Qalous Qourye Layson" (Låt oss stå i lydnad och önska nåd). Här kan man lägga märke till att prästen står vid altarens nedersta stege och inväntar att kören har sjungit "Det är tid för prästen att gå upp till altaren och be Gud om förlåtelse för oss".
2- På söndagseftermiddagarna äger en särskild ceremoni rum bestående av en samling av underbara texter om förlåtelse skrivna av St. Efraim och St. Jacob. Ceremonin repeteras under fastans sex söndagar.
3- Den vanliga dagliga eftermiddags bön ersätts med St. Efraims texter om förlåtelse.

Denna period är ett bra tillfälle för var och en av oss att omvärdera och väga sina tankar samt att försöka förlåta.


En kanaaneisk kvinnas tro

Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.” Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: ”Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom oss och ropar.” Han svarade: ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.” Men hon kom och föll ner för honom och sade: ”Herre, hjälp mig.” Han svarade: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” - ”Nej, herre”, sade hon, ”men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.” Då sade Jesus till henne: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Och från den stunden var hennes dotter frisk.
Matt 15:21-28


«« Tillbaka
   

   » Nytt kyrkligt år
» Jul berättelse
» Jesus inträde till templet
» Mellan Trettondagen och Fastlagen
» Prästernas söndag
» De avlidnas söndag
» Förlåtelsens bön
» Bebådelse
» Bröllopet i Kana
» Botandet av den spetälske mannen
» En lam man botas
» En kanaaneisk kvinnas tro
» Den barmhärtige samariern
» Botandet av den blinde mannen
» Intåget i Jerusalem
» Den sista måltiden
» Långfredag
» Uppståndelse
» Mellan Påsk och Pingst
» Pingstdagen
» Åminnelsen av kyrkofäder
» Jesus på härlighetens berg
» Live sänding kyrkmässa