Go to www.syriacmusic.com
[ENGLISH]     Help/Hjälp
OM SYRIAC MUSIC KYRKOMUSIK FOLKMUSIK GÄSTBOK LOGGA IN


Meltho: Start page

> Ny användare
> Syrisk kalender
> Gudstjänst psalmer
> Texter & Noter
> Våra kyrkor
> Nyheter   MP3

 

Mellan Påsk och Pingst


Med påsken träder kyrkan in i sin fjärde cykel. Det är kristendomens ärofyllda cykel, där vår frälsare Jesus Kristus återuppstod och förgjorde döden och dess makt. Detta enda tema framträder i många underbara skepnader under denna period.

Denna cykel består som alla andra cykler av åtta söndagar och börjar med den nya söndagen (första söndagen efter påsk). Kyrkan har inte givit denna periods söndagar något specifikt namn eller tema som med de andra föregående cyklerna (Fasteperioden). Här kallas söndagarna för den andra efter påsk, den tredje efter påsk och så vidare till och med den åttonde efter påsk. Melodierna under dessa söndagar börjar med den första tonarten efter påsken, (påskdagen använder också den första tonarten) och slutar med den åttonde under den åttonde söndagen efter påsk.

Torsdagen som kommer efter femte söndagen efter påsk är Kristi himmelsfärds dag. Under denna dag använder man kyrkans femte skala. Den sjunde söndagen efter påsk är Pingsten. Och melodin under den dagen är den sjunde. Denna cykel upphör med den åttonde söndagen efter påsk för att förbereda för nästa period, som åsyftar med åminnelsen av kyrkofäderna, helgonen och martyrerna.«« Tillbaka
   

   » Nytt kyrkligt år
» Jul berättelse
» Jesus inträde till templet
» Mellan Trettondagen och Fastlagen
» Prästernas söndag
» De avlidnas söndag
» Förlåtelsens bön
» Bebådelse
» Bröllopet i Kana
» Botandet av den spetälske mannen
» En lam man botas
» En kanaaneisk kvinnas tro
» Den barmhärtige samariern
» Botandet av den blinde mannen
» Intåget i Jerusalem
» Den sista måltiden
» Långfredag
» Uppståndelse
» Mellan Påsk och Pingst
» Pingstdagen
» Åminnelsen av kyrkofäder
» Jesus på härlighetens berg
» Live sänding kyrkmässa